Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Concellería de Xuventude do ven de publicar a acta da comisión avaliadora dos candidatos ao proxecto transnacional xuvenil do Concello de Ourense Galeuropa.

Os seleccionados para participar en Galeuropa presentarán no Rexistro do Concello no prazo de dous días hábiles, contados a partires da publicación no Taboleiro de Anuncios da relación de seleccionados: copia cotexada da tarxeta sanitaria europea ou solicitude desta e unha declaración xurada obrigatoria para poder facer a mobilidade. A non presentación desta documentación suporía a renuncia a participar no proceso.


O proxecto, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, ofrecía 5 prazas con destino a Irlanda e 4 con destino a Reino Unido. A mobilidade inclúe gastos de viaxe, manutenación, seguro, aloxamento, curso de idiomas e realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas.


Para máis información descarga do (pdf) coa acta da comisión avaliadora.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.