Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Nenos e nenas de Ourense terán a oportunidade de desfrutar dunha nova edición do programa Mañás de Nadal, que organiza a Asociación Xuvenil Amencer coa colaboración da Concellaría de Xuventude do Concello de Ourense.

A concelleira Sofía Godoy e os representantes de Amencer Manuel Seguín e Martín Rejo presentaron esta mañá o programa e o concerto solidario dos grupos do Espazo Lusquiños no que se recollerán alimentos para a Operación Quilo..

Mañás de Nadal desenvolverase durante as vacacións escolares de Nadal, desde o día 26 de decembro ata o 5 de xaneiro, para nenos/as desde 1º de Infantil (de 3 anos) ata 2º da ESO incluídos. Contará con 72 prazas para escolares de Infantil e 84 para os de Primaria e 1º e 2º de ESO.

Esta actividade ten como obxectivo favorecer a creatividade de fillos e fillas, a participación e o traballo en equipo e, a través do xogo, axudarlles a crecer como persoas e a que asuman o risco de coñecerse a sí mesmos.

Búscase proporcionar aos nenos unha integración completa coa contorna natural, social e cultural fomentando a súa capacidade de participación e promovendo a convivencia e o coñecemento mutuo. Os nenos e as nenas participantes realizarán actividades moi diversas, como animación á lectura, obradoiros, psicomotricidade, deportes, novas tecnoloxías, ludoteca, xogos organizados, termas, visita á biblioteca e a Pazolandia, cine no Auditorio.....

O horario será de 10:00 a 13:30 horas os días 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro.

Tamén haberá servizo de gardería, de 9:00 h - 10:00h e de 13:30 h - 14:00h.

Concerto solidario para a Operación Quilo

Os grupos musicais que ensaian no Espazo Lusquiños da Mocidade ofrecerán o venres, 16 de decembro, un concerto solidario, para apoiar á Operación Quilo que realiza Amencer. Será ás 20:00 horas, no propio espazo Lusquiños, e a entrada simbólica consistirá nun quilo de alimentos.

Esta actividade enmárcase na Operación Quilo que a Asociación Xuvenil Amencer leva organizando desde 1986.

O obxectivo é axudar ás familias máis necesitadas da cidade de Ourense, conseguindo para elas alimentos e xoguetes durante a campaña de Nadal.

Esta campaña a maiores de recoller alimentos pretende servir para sensibilizar aos mozos e as mozas da cidade da necesidade que se atopa ao noso redor e por este motivo Amencer pon en marcha actividades coma esta, coa que tentan achegarse a eles dende esta campaña

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.