Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales del Ayuntamiento de Ourense. La finalidad de estas bases es regular el procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proyectos o actividades que, siendo considerados/as de interés, promoción social o de utilidad pública para el Ayuntamiento de Ourense, en el campo de los servicios sociales, promuevan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Dichos programas, proyectos o actividades deberán ir dirigidas de forma prioritaria a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Puedes consultar las Bases en el Boletín Oficial da Provincia del 17 de julio de 2019 [ENLACE al BOP 17 de julio 2019]

De seguido, os anexos ás bases (descarga formato .pdf):

Además, ya puedes consultar la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de julio de 2019. [ENLACE al BOP 30 de julio 2019].

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.