Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

O Concello de Ourense vén de recibir a notificación das sentencias dictadas polo Xulgado Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense nos procedementos ordinarios promovidos polo sindicato SPPME e polo Grupo Municipal Socialista contra a convocatoria e bases para a cobertura por concurso específico das 14 xefaturas de servizo do Concello de Ourense.

Na primeira sentencia, o fallo di literalmente:

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Bautista Rodríguez García y D. Xoán Carlos Bouso Carballeira (delegados de personal del “Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia”) contra el Acuerdo de 16 de febrero de 2017 de la junta de Gobierno Local del Concello de Ourense, que inadmitió el recurso de reposición formulado frente al Decreto num. 2016007378, de 31 de octubre de 2016 de la Concelleira-Delegada de Recursos Humanos, aprobatorio de la convocatoria y bases para la cobertura por concurso específico de catorce jefaturas de servicios (BOP de Ourense num. 270, de 24/11/2016)

2º.- Sin imposición de costas

Na segunda sentencia, o fallo é o seguinte:

1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo num. 24/2017 interpuesto por D. José Ángel Vázquez Barquero, Dª Carmen Rodríguez Dacosta, Dº José M.ª García Tejerina, Dª Juana M.ª Ageitos Gude, Dª Concepción García Lozano y D. Javier Rey Rey contra el Decreto num. 2016007378, de 31 de octubre de 2016 de la Concelleira-Delegada de Recursos Humanos, aprobatorio de la convocatoria y bases para la cobertura por concurso específico de catorce jefaturas de servicios (BOP de Ourense num. 270, de 24/11/2016).

2º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo núm. 77/2017, interpuesto por D. José Ángel Vázquez Barquero contra el acuerdo de 9 de febrero de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense que inadmitió el recurso de reposición presentado frente a la resolución de 25 de noviembre de 2016 que dispuso la publicación en el BOE del anuncio de la convocatoria del referido concurso específico.

3º.- Sin imposición de costas

A concelleira de Persoal, Flora Moure, lembra que “estas sentencias refrendan unha decisión, a de sacar a concurso estes postos de xefaturas, que era un requerimento que debía adoptar o Concello para dar estabilidade aos traballadores. Cabe lembrar que no anterior mandato anuláranse diversos postos por estar provistos por comisión de servizos e non precisamente por concurso, como se fixo agora. Está claro que o único que pretendían os recursos agora desestimados era entorpecer unha decisión política que é acorde coa legalidade”.

O Concello de Ourense facilita a través deste formulario a comunicación directa entre a cidadanía e o Alcalde

Lin e acepto a política de privacidade

O Concello de Ourense como responsable desta Web tratará os datos carácter persoal que proporcione a través deste formulario. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais que lle solicitamos é para dar resposta á pregunta realizada por vostede ao Alcalde. A lexitimación realizase a través do consentimento do interesado, sendo necesaria a confirmación dos datos por parte do interesado como medida de verificación de os datos aportados.

Informámoslle que os datos que nos facilite estará localizados nos servidores do propio Concello e nos servidores de Arsys Internet, S.L. (Arsys) con domicilio social en C/ Chile nº 54, 26007 Logroño (La Rioja) España, empresa que proporciona o servizo de correo ao Concello de Ourense. Ver política de privacidade de Arsys

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que aparecen no formulario como obrigatorios terán como consecuencia que non podamos atender a súa solicitude.

Poderá exercer os seus dereitos de rectificación, limitación e supresión de datos mediante solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Tamén poderá exercer o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade.