Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno


A convocatoria das axudas foi aprobada pola Xunta de Goberno Local do Concello na súa sesión de data 5 de abril por importe de 325.093,24€ (trescentos vintecinco mil noventa e tres euros con vintecatro céntimos), do orzamento municipal correspondente ao ano 2018.

Beneficiarios

As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin de lucro e que realicen actividades de interese ou promoción social ou de utilidade pública e sexan de interese municipal.

  • Serán requisitos esixibles ás entidades, que cumprirán antes da data da proposta de concesión de subvención, ademais dos previstos con carácter xeral nos artigos 8 e 10 da Lei de subvencións de Galicia e nos artigos 11 e 13 da Lei Xeral de Subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.
  • Que teñan sede social ou delegación no termo municipal do Concello de Ourense.
  • Que os seus estatutos teñan como obxectivos e finalidades principais a prestación de servizos sociais dirixidos a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social, coincidentes co obxecto da subvención.
  • Estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ( RUEPSS).

Constar inscritas no Rexistro de asociacións municipais ou acreditación de ter solicitada a inscrición no mesmo. As entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de subvencións de Galicia, na Lei Xeral de Subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.

O Concello de Ourense facilita a través deste formulario a comunicación directa entre a cidadanía e o Alcalde

Lin e acepto a política de privacidade

O Concello de Ourense como responsable desta Web tratará os datos carácter persoal que proporcione a través deste formulario. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais que lle solicitamos é para dar resposta á pregunta realizada por vostede ao Alcalde. A lexitimación realizase a través do consentimento do interesado, sendo necesaria a confirmación dos datos por parte do interesado como medida de verificación de os datos aportados.

Informámoslle que os datos que nos facilite estará localizados nos servidores do propio Concello e nos servidores de Arsys Internet, S.L. (Arsys) con domicilio social en C/ Chile nº 54, 26007 Logroño (La Rioja) España, empresa que proporciona o servizo de correo ao Concello de Ourense. Ver política de privacidade de Arsys

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que aparecen no formulario como obrigatorios terán como consecuencia que non podamos atender a súa solicitude.

Poderá exercer os seus dereitos de rectificación, limitación e supresión de datos mediante solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Tamén poderá exercer o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade.