Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Segundo a acta da Comisión Técnica encargada de valorar os proxectos formativos da Universidade Popular de Ourense cara ao curso 2019 de conformidade coas Bases aprobadas en Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 31 de maio de 2018, e no exercicio das atribucións que me
confire o decreto de delegación de competencias da Xunta de Goberno de 2 de maio de 2018, de delegación de atribucións do Alcalde, das Bases de execución do orzamento e das bases de selección, en uso das atribucións que teño conferidas por delegación,

RESOLVO:
1º. Seleccionar, en base á valoración efectuada pola comisión técnica, os seguintes proxectos formativos de cara á súa inclusión na Programación 2019 da Universidade Popular de Ourense, salvo causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas ó amparo da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Documentos

 

O Concello de Ourense facilita a través deste formulario a comunicación directa entre a cidadanía e o Alcalde

Lin e acepto a política de privacidade

O Concello de Ourense como responsable desta Web tratará os datos carácter persoal que proporcione a través deste formulario. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais que lle solicitamos é para dar resposta á pregunta realizada por vostede ao Alcalde. A lexitimación realizase a través do consentimento do interesado, sendo necesaria a confirmación dos datos por parte do interesado como medida de verificación de os datos aportados.

Informámoslle que os datos que nos facilite estará localizados nos servidores do propio Concello e nos servidores de Arsys Internet, S.L. (Arsys) con domicilio social en C/ Chile nº 54, 26007 Logroño (La Rioja) España, empresa que proporciona o servizo de correo ao Concello de Ourense. Ver política de privacidade de Arsys

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que aparecen no formulario como obrigatorios terán como consecuencia que non podamos atender a súa solicitude.

Poderá exercer os seus dereitos de rectificación, limitación e supresión de datos mediante solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentarse segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Tamén poderá exercer o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade.