Grupo de goberno

Integrantes

Delegacións municipais

Atribucións das áreas asignadas a cada un dos concelleiros e das concelleiras