Xuntas de goberno

Ordes do día

Convocatoria ordinaria [27-01-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022000499 da Alcaldía-Presidencia de data 25 de xaneiro de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 27 de xaneiro de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [21-01-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022000332 da Alcaldía-Presidencia de data 19 de xaneiro de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 21 de xaneiro de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [13-01-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022000132 da Alcaldía-Presidencia de data 11 de xaneiro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 13 de xaneiro de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [30-12-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021009535 da Alcaldía-Presidencia de data 28 de decembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 30 de decembro de 2021, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria extraordinaria e urxente [ 29-12-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2021009575 da Alcaldía-Presidencia de data 29 de decembro de 2021, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 29 de decembro de 2021, ás 14:00 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image

Convocatoria ordinaria [23-12-2021]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2021009387 da Alcaldía-Presidencia de data 21 de decembro de 2021, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 23 de decembro de 2021, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:

Responsive image