Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Xuntas de goberno

Ordes do día

Convocatoria ordinaria [30-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022006319 da Alcaldía-Presidencia de data 28 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 30 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [23-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022006006 da Alcaldía-Presidencia de data 21 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 23 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria extraordinaria [21-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022005939 da Alcaldía-Presidencia de data 20 de xuño de 2022, convocouse sesión extraordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 21 de xuño de 2022, ás 11:15 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [17-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022005785 da Alcaldía-Presidencia de data 15 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 17 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [09-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022005391da Alcaldía-Presidencia de data 07 de xuño de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 09 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria extraordinaria e urxente [06-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022005320 da Alcaldía-Presidencia de data 6 de xuño de 2022, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 06 de xuño de 2022, ás 12:15 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [02-06-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022005175 da Alcaldía-Presidencia de data 31 de maio de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 02 de xuño de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria extraordinaria e urxente [27-05-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022005027 da Alcaldía-Presidencia de data 27 de maio de 2022, convocouse sesión extraordinaria e urxente da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 27 de maio de 2022, ás 12:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [26-05-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto N.º 2022004858 da Alcaldía-Presidencia de data 24 de maio de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 26 de maio de 2022, ás 08:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte:


Convocatoria ordinaria [19-05-2022]

Teño a honra de comunicarlle que, por Decreto Nº 2022004610 da Alcaldía-Presidencia de data de 16 de maio de 2022, convocouse sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local, que terá lugar en primeira convocatoria o día 19 de maio de 2022, ás 8:30 horas, segundo o previsto no artigo 41.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. A orde do día será a seguinte: