Responsive image 27-05-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á mellora da coordinación entre administracións que permita o desenvolvemento integral do termalismo como elemento de dinamización socio-económica de Ourense