Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

“O mobiliario urbano publicitario da cidade atópase de novo en bo estado e volve reportar ingresos económicos ao Concello, despois de moitos anos de abandono”, asegura o grupo de goberno do Concello de Ourense, que nega as acusacións realizadas polo PSdeG-PSOE, que dicía que o servizo se atopaba en precario.”O único certo é que onde había mobiliario roto e totalmente inútil, agora hai unidades reparadas e operativas que xerarán ingresos económicos de 110.000 euros ao ano para o Concello”, asegura.

Respecto ás críticas realizadas polo grupo municipal socialista, entende que “manifestan un descoñecemento do propio prego da concesión e dos trámites necesarios para o desenvolvemento das accións previstas, como a instalación de paneis dixitais”.

Desde a entrada en vigor da nova concesión, o Concello está en permanente contacto coa empresa, e realiza un seguimento constante da actividade con requirimentos de información e inspección continua para garantir a correcta prestación do servizo.

A adxudicación da explotación por concurso a unha empresa deu lugar a unha completa posta ao día e reparación das unidades de mobiliario urbano de diferentes tipos emprazadas nas rúas da cidade (122 en total: 118 mupis e 4 reloxos termómetros). Un traballo que resultou especialmente complexo dado o pésimo estado en que se atopaban as pezas, que estaban en moitos casos pechadas ou descadradas, tiñan a pechadora illada, ou tiñan carteis, pegatinas ou graffitis.

Concretamente:

  • Cambiáronse 20 fiestras cos seus respectivos cristais e que estaban rotas, deterioradas ou con pintadas con tinta ácida.
  • Colocáronse difusores novos a máis de 80 caras, reparáronse pechaduras, bisagras...
  • Pecháronse e pintáronse 42 tapas de pilas para os 21 soportes que serven como envases para a reciclaxe.
  • Reparáronse e pintáronse tanto os mastros como as carcasas dos 4 reloxos.

Os traballos realizáronse tamén nas marquesiñas, incluíndo:

  • colocación de 12 cristais que faltaban,
  • limpeza de todos os grafitos,
  • limpeza dos teitos, eliminando plantas e musgos que tiñan anos,
  • colocáronse os bancos da estación do tren e campo de fútbol, separáronse marquesiñas sinistradas por autobuses.

Tamén se retirou a da avenida de Santiago, onde nos próximos días instalarase unha nova.

Trala reparación e posta ao día do mobiliario, chegaron a Ourense campañas de ámbito nacional, ademais das grandes empresas galegas e locais, entre medio cento de firmas que utilizan os soportes.

A empresa concesionaria realiza tamén traballos de mantemento e limpeza continuados da totalidade dos 122 soportes

Pantallas dixitais en catro puntos da cidade

Ás unidades existentes engadirase proximamente a instalación de catro pantallas dixitais, nas rúas Bispo Cesáreo, Pardo de Cela (Pavillón dos Remedios), Saénz Díez e Curros Enríquez (contorna da Subdelegación de Goberno), logo de que o Concello autorizara o cambio por motivos técnicos de dúas dos emprazamentos previstas inicialmente.

O proxecto está en fase de tramitación. Xa que dúas das pantallas emprazaranse en zonas de protección (Praza de Bispo Cesáreo e na rúa Curros Enríquez - contorna da Subdelegación do Goberno), o proxecto foi remitido a informe por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia que hai 10 días (11 de agosto), emitiu resolución na que autoriza a instalación. En canto aos outros dous emprazamentos: Sáenz Díez e Pardo de Cela, ao tratarse de rúas de titularidade da Xunta de Galicia tiveron que ser informadas pola Axencia Galega de Infraestruturas, que tamén as autorizou.