Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense
A desigualdade de xénero esténdese por toda a sociedade. Desde a escola ata os órganos de goberno, as nenas e mulleres sofren inequidad, prexuízos e discriminación cada día. As nenas e adolescentes esfórzanse para lograr cambios nas súas vidas que se frustran pola discriminación, a violencia ou a pobreza á que moitas delas ven sometidas. As mulleres ocupan de media no mundo tan só o 23 por cento dos escanos nos parlamentos e ostentan só o 5 por cento das alcaldías a nivel mundial.

É máis difícil para as nenas alcanzar as posicións de poder cando moitas delas non acceden á educación ou non finalizan os seus estudos e cargan con responsabilidades domésticas a idade temperá. A violencia é a segunda causa de morte entre as adolescentes, unha de cada catro nenas no mundo foi vítima de violencia física desde os 15 anos. As complicacións do embarazo e no parto son a principal causa de morte entre as nenas menores de 19 anos no mundo. Unha situación a miúdo imposta, onde elas non teñen o control das decisións que determinan o seu destino.

É necesario equilibrar as relacións de poder e é de xustiza que favorezamos o desenvolvemento de todo o potencial das nenas, pero ademais é eficiente porque xa se demostrou en moitos países en desenvolvemento que unha nena con estudos secundarios, ao chegar á idade adulta, inviste o 80% dos seus ingresos en asegurar a educación e o benestar da súa familia, favorecendo así o avance de toda a sociedade.

Segundo o estudo "Libera o poder das nenas agora" de Plan International o 88% das nenas cren que teñen máis oportunidades na vida que as súas nais, pero só o 37% cre que ten as mesmas oportunidades que os nenos para progresar. En España o estudo resalta aspectos fundamentais do sexismo que as propias nenas denuncian para alcanzar a igualdade: a persistencia dos roles tradicionais na división por xénero das tarefas domésticas e os coidados, a cosificación dos seus corpos que son tratados como obxecto sexual e o control ao que son sometidas por parte das súas parellas. Ademais, nenos e nenas din enfrontarse no noso país á discriminación e intimidación cando se afastan de comportamentos convencionais marcados por estereotipos de xénero.

As nenas poden proporcionar unha visión única das súas realidades, coñecen mellor que ninguén e en detalle as barreiras que atopan para o seu progreso e poden pór sobre a mesa as súas propias solucións para superalas.

Por iso o pleno do Concello de Ourense como representantes da cidadanía reiteramos o noso apoio á defensa dos dereitos das nenas e

  1. Facemos un chamamento á comunidade internacional para promover o liderado das nenas e que elas poidan liderar o cambio necesario que logre que o mundo sexa máis xusto, inclusivo e equilibrado.
  2. Para iso é imprescindible que se habiliten os espazos públicos e privados que lles permitan alzar a súa voz co obxectivo de pór fin á violencia, discriminación e inxustiza contra as mulleres e as nenas.
  3. A loita contra a violencia de xénero e a favor da igualdade seguirá sendo unha das nosas prioridades lexislativas. Ningunha nena debe vivir con medo nin no seu fogar, nin na escola, nin na súa comunidade ou contorna social.
  4. Comprometémonos a promover políticas que contribúan á consecución dos obxectivos da Axenda para o Desenvolvemento Sustentable 2030 en materia de igualdade de xénero para e coas nenas e mulleres novas.
  5. Comprometémonos a que as súas voces sexan escoitadas e incorporar as súas opinións no deseño das políticas públicas que lles afectan.
  6. Temos o compromiso de non dar as costas ás nenas que a miúdo son silenciadas, sofren explotación ou discriminación.