Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense
Ante as críticas infundadas verquidas polo Grupo Municipal Socialista do Concello de Ourense respecto á cesión do edificio da Casa da Maxia, o Goberno Municipal sinala que o expediente de cesión á Deputación para a construcción alí do Museo dos Bolechas sigue o seu trámite administrativo.

Un expediente destas características leva o seu tempo e conleva unha tramitación complexa que actualmente está desenvolvéndose co traballo dos técnicos municipais do Concello de Ourense.

Con todo, e como sempre, toda a información requerida se lle facilitará na xunta de área correspondiente.