Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas, desde o día 2 de outubro de 2018, para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo co Concello de Ourense deberán facelo a través do rexistro electrónico dispoñible na sede electrónica municipal Rexistro electrónico do Concello de Ourense. O artigo incúmbelle ás persoas xurídicas, ás entidades sen personalidade xurídica, a quen exerza unha actividad profesional para a que se requira colexiación, a quen represente a unha persona interesada e ao persoal das administracións públicas.