Obxectos perdidos

Información

Se algunha persoa atopa un obxecto perdido, o pode entregar de forma persoal na Xefatura da Policía Local ou comunicalo chamando ao número de teléfono 092.

Se así o desexa pode identificarse (DNI, teléfono, e-mail,…), a efectos de poder recuperar o obxecto transcorridos 2 anos dende a data na cal se entregou o mesmo, podendo solicitar un recibín do obxecto entregado en custodia.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte do propietario. Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita do propietario e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste último
  • Descrición do obxecto, lugar e data aproximada da perda. Factura de compra ou foto do obxecto; no caso de tratarse dun móbil, tableta, ordenador portátil, debe acendelo, indicar o IMEI ou contrasinal ou presentar unha proba que acredite a súa propiedade.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte da persoa que o atopou e o correspondente recibín, de telo solicitado no seu día.

Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita da persoa que atopou o obxecto e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste.

A persoa que atopa o obxecto non se devolverá todo aquilo que conteña información persoal como DNI’s, permisos e licenzas de conducción e demais documentos, así como aparellos electrónicos que sexan susceptibles de gardar a mencionada información e non sexa posible a súa eliminación de forma irrecuperable (teléfonos móbiles). Si devolveranse os ordenadores despois de eliminar de forma irrecuperable todo o seu contido.

Listaxe de obxectos perdidos

Monedero con dinero en efectivo (516/21) - 21 de setembro de 2021

DNI de BENITO L.M. (521/21) - 21 de setembro de 2021

Cartera de JULIA M.R. (515/21) - 20 de setembro de 2021

Cartera de CONCEPCION B.E. (514/21) - 20 de setembro de 2021

Llavero con nombre, varias anillas y 3 llaves (512/21) - 17 de setembro de 2021

Carpeta con documentos de CESAR ALEXANDER A.B. (506/21) - 16 de setembro de 2021

Monedero de cuero y piel animal de dos colores con tira de tela (507/21) - 16 de setembro de 2021

DNI de ALVARO D.L. (504/21) - 15 de setembro de 2021

Reloj señora correa metálica (502/21) - 15 de setembro de 2021

Riñonera de GABRIEL R.P. (505/21) - 15 de setembro de 2021