Responsive image 02-07-2022
Responsive image 988 388 100
Responsive image 09:00-14:00
Responsive image Praza Maior, 32005 Ourense

Obxectos perdidos

Información

Se algunha persoa atopa un obxecto perdido, o pode entregar de forma persoal na Xefatura da Policía Local ou comunicalo chamando ao número de teléfono 092.

Si así lo desea puede identificarse (DNI, teléfono, e-mail,…), a efectos de poder recuperar el objeto trascurridos 2 años desde la fecha en la cual se entrega el mismo, pudiendo solicitar un recibí del objeto entregado en custodia.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte do propietario. Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita do propietario e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste último
  • Descrición do obxecto, lugar e data aproximada da perda. Factura de compra ou foto do obxecto; no caso de tratarse dun móbil, tableta, ordenador portátil, debe acendelo, indicar o IMEI ou contrasinal ou presentar unha proba que acredite a súa propiedade.

Para a retirada dos obxectos perdidos será necesario o seguinte:

  • DNI ou pasaporte da persoa que o atopou e o correspondente recibín, de telo solicitado no seu día.

Tamén pode retiralo unha persoa autorizada presentando o seu DNI ou pasaporte en vigor, ademais da autorización escrita da persoa que atopou o obxecto e fotocopia do DNI ou pasaporte en vigor deste.

A persoa que atopa o obxecto non se devolverá todo aquilo que conteña información persoal como DNI’s, permisos e licenzas de conducción e demais documentos, así como aparellos electrónicos que sexan susceptibles de gardar a mencionada información e non sexa posible a súa eliminación de forma irrecuperable (teléfonos móbiles). Si devolveranse os ordenadores despois de eliminar de forma irrecuperable todo o seu contido.

Listaxe de obxectos perdidos

Argola con chave de seguridade e 1 chave normal (527/22) - 1 de xullo de 2022


Libro de familia de ANTONIO A.A. y MARIA FERNANDA D.S.A. (526/22) - 1 de xullo de 2022


Lentes montura de pasta de duas cores (525/22) - 29 de xuño de 2022


Monedeiro de tela con chaves e obxectos (518/22) - 28 de xuño de 2022


Teléfono móbil de ADRIAN S.D. (516/22) - 28 de xuño de 2022


Bolsa de SHEILA P.L. (517/22) - 28 de xuño de 2022


Argola con mosquetón, etiqueta e 2 chaves (515/22) - 28 de xuño de 2022


Riñoneira de LAURA A.D.L.F. (514/22) - 28 de xuño de 2022


Carteira portachaves con 9 chaves (522/22) - 28 de xuño de 2022


Chaveiro metálico e chaveiro de madeira con 1 chave de seguridade e 1 chave normal (510/22) - 27 de xuño de 2022


Chave VOLKSWAGEN (512/22) - 27 de xuño de 2022


Carteira de RUBEN D.P. (509/22) - 27 de xuño de 2022


DNI de DOLORES C.G. (511/22) - 27 de xuño de 2022


Tarxeta SERGAS de EYDER JESUS P.M. (513/22) - 27 de xuño de 2022


Escrava con data e nome (504/22) - 27 de xuño de 2022


Permiso de condución de MANUEL V.P. (502/22) - 22 de xuño de 2022


Argola con cordón con bola, lanterna e 3 chaves (498/22) - 20 de xuño de 2022


Argola con chave KIA, 1 chave garaxe e 1 chave normal (496/22) - 20 de xuño de 2022


Argola con chave CITROEN, 4 chaves e cortaúnllas (490/22) - 16 de xuño de 2022


Carteira con diñeiro (491/22) - 16 de xuño de 2022